akademia piłkarska karkonosze

Informacja prasowa

projekt małe oczyzny sudetów

Akademia Piłkarska „MOS Karkonosze” Jelenia Góra, zaprasza do uczestnictwa mieszkańców 8 Gmin w projekcie pn.: „Małe Ojczyzny Sudetów – Rozwój i aktywizacja społeczności lokalnej u podnóża Karkonoszy”.

Celem głównym projektu jest zwiększenie wielopokoleniowej aktywności społeczności lokalnej. Projekt adresowany jest do czterech grup społecznych w postaci organizacji:

  1. Profesjonalnych treningów sportowych dla maksymalnie 40 dzieci w dwóch kategoriach wiekowych  z terenu każdej z Gmin, objętych projektem, ( dzieci z klas I-III – Grupa Skrzat oraz dzieci z klas IV-VI – Grupa Żak). Projekt zakłada przeprowadzenie dwóch treningów

tygodniowo, po jednej dla każdej kategorii wiekowej w grupach 20 osobowych.

  • Aktywizacji zawodowej osób dorosłych w wieku od 18 do 65 roku życia umożliwiającą zdobycie nowych kwalifikacji, a w efekcie na zdobycie, bądź zmianę pracy, która realizowana będzie poprzez cykliczne doradztwo zawodowe (diagnozę potencjału zawodowego, predyspozycji zawodowych oraz przedsiębiorczości ), dla co najmniej 30 dorosłych osób z terenu każdej z  Gmin.  

Doradztwo ustalane jest indywidualnie i ma na celu organizację porad indywidualnych w celu określenia kompetencji, potencjału zawodowego oraz wypracowania indywidualnego planu działania.

  • Warsztatów podnoszenia kompetencji cyfrowych wśród seniorów w wieku 60+, które realizowane będzie poprzez organizację kursów z obsługi komputera, smartfonów, komunikatorów internetowych, zasobów internetowych dla co najmniej 10 seniorów z terenu każdej z Gmin. Działanie realizowane, będzie poprzez organizację 3 warsztatów tematycznych.
  • Wolontariatu sportowego osób dorosłych w wieku od 18 do 65 roku życia, które realizowane będzie poprzez organizację szkolenia sportowego oraz stażu praktycznego dla 10 wolontariuszy z terenu każdej z Gmin poprzez organizację dwóch treningów tygodniowo.

Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły w okresie  od 16 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2022 r. i  polega na wypełnieniu formularza zgłoszeniowego dla odpowiedniej grupy społecznej oraz dostarczenie go do Urzędu Gminy terytorialnie odpowiadającemu adresowi zamieszkania kandydata lub w wersji elektronicznej przesłanie skanu na adres: biuro@apkarkonosze.pl           

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny w Urzędzie Gminy terytorialnie odpowiadającemu adresowi zamieszkania kandydata oraz na stronie internetowej klubu pod adresem: https://apkarkonosze.pl/fio-2021/

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Projektu i potwierdzenie chęci udziału w projekcie.

Koordynator Projektu

Marek Siatrak tel.: 791860817

email: biuro@apkarkonosze.pl